گروه توکلی

شرکت کشت و صنعت ياقوت سبز وارنا

یاقوت سبز وارنا در سال 1384 با تعداد 200 راس دام توسط گروه توکلی خریداری گردید. طرح توسعه این دامداری در سال 1385 در زمینی به مساحت 60000 متر مربع و با هدف افزایش ظرفیت گاو شیری نژاد هلشتاین تا 2000 راس آغاز گردید. خرید گله در سنین مختلف، تلیسه رجیستر، نگهداری گاوهای شیری در سالن‌های فری استال، عقد قرار داد با شرکت ROCKET آمریکا و تعیین اسپرم مورد نظر پس از ارزیابی تیپ توسط کارشناس دامداری، احداث ساختمان جدید شیردوشی، نصب دستگاه شیردوشی از شرکت WESTFALIA، از جمله اقدامات انجام شده در این دامداری می‌باشد. کلیه مراحل خوراک سازی و خوراک ریزی و توزین آن‌ها بصورت خودکار و مکانیزه می‌باشد.

شرکت‌های یاقوت سبز وارنا و دامدوش با پتانسیل تولید روزانه 120 تن شیر خام با هدف تامین شیر مورد نیاز صنایع لبنی گروه توکلی احداث شده اند.