گروه توکلی

تماس با دانشگاه

آدرس: ورامین- ابتدای ورودی شهر، بعد از میدان پوئینک، جنب شرکت صنایع شیر تهران(وارنا)، مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع شیر تهران-وارنا

تلفن: 5-36163335