سال تاسيس دانشگاه

دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع شیر تهران (وارنا) پس از اخذ مجوزهای لازم فعالیت خود را در اسفند ماه سال 1390 آغاز کرد