گروه توکلی

تماس با شرکت صنايع شير تهران

تماس با گروه تولیدی کشاورزی توکلیآدرس: ورامين، ابتدای ورودی شهر،‌ بعد از ميدان پوئينك، شركت صنايع شير تهران (وارنا)

تماس با گروه تولیدی کشاورزی توکلیتلفن: 4-36231900-021

تماس با گروه تولیدی کشاورزی توکلیفکس: 36237474-021 

تماس با گروه تولیدی کشاورزی توکلی  پست الکترونیک : Info@varnadairy.com