گروه توکلی

آزمايشگاه‌ صنايع شير تهران

کلیه آزمایش‌های مربوط به کنترل کیفیت فرآورده‌های شیر و بسته‌بندی بوسیله دو آزمایشگاه مدرن و مجهز در کارخانه انجام می‌شود. آزمایشگاه اختصاصی دریافت شیر وظیفه نمونه ‌برداری و انجام آزمایشات فیزیک و شیمیایی و حسی شیر خام را بعهده دارد و تنها در صورت مطابقت نتایج با استاندارد اجازه دریافت شیر داده می‌شود. آزمایشگاه مرکزی کنترل کیفیت فرآورده ‌های شیری که دارای بخش‌های تفکیک شده میکروبی و شیمیایی بوده و با بهره‌مندی از پرسنل متخصص و آموزش دیده و پیشرفته ترین تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی، کار نمونه برداری و آزمایش کلیه مواد اولیه بسته بندی و فرآورده‌های شیری را بر عهده دارد. واحد کنترل کیفیت فرآورده‌های شیر نیز بر اساس نتایج حاصل از آزمایشات تنها به مواد و فرآورده‌هایی اجازه مصرف یا فروش می‌دهد که کاملا منطبق با استانداردهای ملی یا کارخانه‌ای باشند.

در راستای خط مشی شرکت و نقش پژوهش و تحقیقات در ایجاد تنوع و یا بهبود کیفیت آزمایشگاه مرکزی کنترل کیفیت فرآورده ‌های شیری در این شرکت ایجاد گردید. وجود تجهیزات کامل پایلوت برای فرآوری شیر و بستنی زمینه مناسبی را برای فعالیت‌های پژوهشی کارشناسان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا فراهم نموده است.