واحد بازرگاني خارجي

 

شرح وظایف واحد بازرگانی خارجی
  • مدیریت خرید های خارج از کشور و تحقیق سیستم های خرید خارجی  
  • مدیریت صادرات به خارج از کشور و بازار یابی خارجی
  • مدیریت حمل و نقل در بازرگانی بین المللی  
  • شرکت در نمایشگاه های بین المللی  
  • بازرسی در بازرگانی خارجی
  • مدیریت درسیستم های پرداخت ارزی و گشایش اعتبارات اسناد
  • مدیریت در امور گمرکی کالا و خدمات وارداتی و صادراتی
 
ایمیل: commercial@varnadairy.com