گروه توکلی

آزمايشگاه اختصاصي دريافت شير

گاوهای شیر دوشی بایستی به محل دیگری غیر از محل نگهداری دام برده شوند، تا موجب رعایت بهداشت شیر دوشی گردد، این کار از اولین برنامه‌های تحریك گاو برای ترشح هورمون اكسی توسین (Oxytocine) است و سبب آزاد شدن شیر و دوشیدن كامل در شیر دوشی می‌شود. این امر خود یکی از موارد مهم و مورد بحث جهت دریافت شیر با بار میکروبی فوق‌العاده کم می‌باشد، گروه توکلی نکاتی را که باعث شود تا بار میکروبی شیر کاهش یابد مورد توجه قرار می‌دهد و پس از پایان مرحله دوشیدن، شیر به آزمایشگاه اختصاصی دریافت شیر انتقال می‌یابد تا از صحت سالم بودن آن اطمینان حاصل گردد.

در این قسمت شیر مورد آزمایش‌های مکرر قرار می‌گیرد و پس از کسب اطمینان از صحت سلامت شیر به دیگر بخش‌ها ارجاع داده می‌شود تا مراحل تولید محصولات لبنی روند خود را طی نماید.

آزمایشگاه اختصاصی دریافت شیر گروه توکلی با کادری مجرب و مدرن ترین دستگاه‌ها به فعالیت می‌پردازد و تنها به آسودگی خاطر مشتریان و مصرف کنندگان گرامی می اندیشد.