گروه توکلی

اهداء خون جمع کثیری از پرسنل شرکت صنایع شیر تهران (وارنا)

اهداء خون جمع کثیری از پرسنل شرکت صنایع شیر تهران (وارنا)

به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی کشاروزی توکلی پیرو اطلاعیه سازمان انتقال خون کشور  مبنی بر کاهش ذخیره ی بانک خون استان تهران و نیز تقاضای تعداد زیادی از پرسنل محترم شرکت صنایع شیر تهران (شهداد) جهت فراهم آوردن امکانات مورد نیاز جهت اهداء خون واحد ایمنی و بهداشت بر آن شد مقدمات این حرکت انسانی را فراهم سازد و خوشبختانه با نظر لطف حق تعالی و عنایات ویژه مدیران محترم شرکت جناب آقای فلاحت (مدیرعامل محترم) و جناب آقای سیار (مدیریت محترم واحد اداری و منابع انسانی) و همکاری واحد انتظامات شرکت این امر در روز پنجشنبه 21 دیماه محقق گردید.