گروه توکلی

بازدید دانشجویان دانشگاه صنایع شیر تهران از کارخانه وارنا

ازدید دانشجویان دانشگاه صنایع شیر تهران از کارخانه وارنا

به گزارش روابط عمومی گروه تولیدی کشاورزی توکلی , عصر چهارشنبه 20 دیماه 40 نفر از دانشجویان رشته کسب و کار مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع شیر تهران (شهداد) در آخرین جلسه از درس کارآفرینی از خطوط تولید لبنی و بستنی شرکت وارنا بازدید بعمل آوردند تا از نزدیک با یکی از دستاوردهای مرحوم حسن توکلی طرقی به عنوان کارآفرین برتر کشور آشنا شوند.