گروه توکلی

پیام تشکر و قدردانی قائم مقام گروه تولیدی کشاورزی توکلی

پیام تشکر و قدردانی قائم مقام گروه تولیدی کشاورزی توکلی

خوشا آنانکه باعزت زگیتی
بساط خویش برچیدند و رفتنـد
ز کالاهای این آشفـته بازار
محبت را پسندیدند و رفتنـــد

در زندگی آلامی هست که فقط همدلی می تواند ازشدت آن بکاهد.
ایزدمنان را سپاسگزاریم که در غمناکترین روزهای زندگیمان، ما را از نعمت حضور دوستان و سرورانی مهربان بهره مند ساخت که همدردیشان التیامی است بر دلهای داغدیده ما.
ابراز همدردی و بذل محبت شما عزیزان، دوستان، همکاران و مسئولین محترم که با حضور در مراسم و مجالس ترحیم مهندس حاج حسن توکلی طرقی کارآفرین برتر ملی و مدیر گروه تولیدی کشاورزی توکلی و یا ارسال گل و پیامهای تسلیت موجبات غرور و افتخار این حقیررا فراهم نمود ، سزاوار قدردانی و سپاسگزاری است.
اگر چه آرزو می کنم در مجالس و محافل شادی عزیزان جبران زحمت نموده و تلاش می کنم تا حضوراً توفیق عرض تشکر داشته باشم، چنانچه بدلیل تألمات روحی امکان ادای دِین و وظیفه فراهم نگردید تقاضای عفو و بخشش دارم.

بابک فلاحت    قائم مقام گروه تولیدی کشاورزی توکلی و مدیرعامل صنایع شیر تهران