گروه توکلی

ابداعات و نوآوريها

هم زمان با رشد و تکامل جهان صنعتی قابلیت حمل و نقل و کاربردی بودن کالاها اهمیت بیشتری پیدا می کند.

صنعت مواد غذایی در طول سالیان دراز توانسته تا به تقاضای مشتریان خود پاسخ دهد و به تولید مواد غذایی متنوع اقدام نماید. این تنوع ممکن است در تولید مواد غذایی جدید با قابلیت پخت آسان باشد و یا ممکن است در رابطه با بسته بندیهای جدید و متنوع و شکیل خود را نشان دهد.

حال گروه توکلی نیز از این عرصه دور نمانده و خود را در این راه با دیگر گروه‌ها و صنایع همگام ساخته است. گروه توکلی نیز در سالها تولیدات موفق مواد غذایی توانسته است تولیدات جدید چه در زمینه بسته بندی و چه در زمینه تولید محصولات جدید نامی آشنا شناخته شود که در این راه می توان به بسته بندیهای شکیل محصولات گروه توکلی اشاره داشت.