• آغاز به کار دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع شیر تهران(وارنا) آغاز به کار دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع شیر تهران(وارنا)

    دانشگاه جامع علمی کاربردی صنایع شیر تهران (وارنا) پس از اخذ مجوزهای لازم اقدام به پذیرش دانشجو در چهار رشته حسابداری صنعتی، مدیریت کسب وکار، تکنولوژی شیر و فرآورد ههای لبنی و پرورش گاو نموده است.
    به گزارش واحد روابط عمومی گروه تولیدی کشاورزی توکلی پس از پذیرش و ثبت نام نهایی متقاضیان رشته های مذکور، اولین ترم آموزشی این دانشگاه با دو گروه در رشته حسابداری صنعتی و دو گروه در رشته مدیریت کسب وکار در اسفند ماه سال 1390 آغاز گردید.
    واحد روابط عمومی بدینوسیله به کلیه مسئولین و دانشجویان این دانشگاه تبریک عرض نموده و برای کلیه این عزیزان آرزوی موفقیت مینماید.