تماس با گروه توليدي کشاورزي توکلي


نمایش گروه تولیدی کشاورزی توکلی در سایز بزرگ تر
دفتر مرکزی:

تماس با گروه تولیدی کشاورزی توکلی آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه دهم، پلاک 10، واحد اول شرقی

تماس با گروه تولیدی کشاورزی توکلی تلفن: 4 - 88534770 - 021

تماس با گروه تولیدی کشاورزی توکلی فکس: 88534775 

تماس با گروه تولیدی کشاورزی توکلی پست الکترونیک: info@tavakoli-group.com
دفتر کارخانه ورامین:

تماس با گروه تولیدی کشاورزی توکلی آدرس: ورامین، بعداز میدان پوئینک، بلوار صنایع شیر

تماس با گروه تولیدی کشاورزی توکلی تلفن:5 - 36231900 - 021 
تماس با گروه تولیدی کشاورزی توکلی فکس: 36237474 - 021
پیامک ما:30006312