1378 تاسیس کارخانه پرملات با تولید انواع فرآورده های بستنی
1384 تاسیس شرکت یاقوت سبز وارنا
1386 تاسیس شرکت صنایع شیر تهران(شهداد) با تولید بستنی و انواع فرآورده های لبنی با برند تجاری وارنا
1386 تاسیس شرکت دامدوش
1386 تاسیس مجتمع گوشت و شیر بهین
1387 احداث شرکت سپهر آشیان
1390 احداث سردخانه های صنعتی مهر وارنا